Croeso i Ysgol Glan y Môr, Pwllheli

 

image


Rydym yn ymdrechu i ddarparu gwybodaeth sy’n ddefnyddiol ar eich cyfer ac i rannu newyddion am yr ysgol a'r disgyblion gyda chi.
Guto Wyn, Pennaeth

Darllen mwy »

Newyddion

 


20.03.20 Newyddion Coronafeirws - llythyr i rieni


Bwletin i Rieni: Chwefror 2020

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

 

 

Cliciwch yma i weld mwy.Wybodaeth i Blwyddyn 9 a 10 Rieni a Disgyblion

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Noson wybodaeth am gyrsiau coleg blwyddyn 10 i rieni a disgyblion blwyddyn 9: 7/1/20. 07/01/20 - cliciwch yma i weld mwy.

Thaflen wybodaeth pynciau:
Tystygrif Cyntaf BTEC mewn Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol Digidol - cliciwch yma i weld mwy.Calendr Adfent Caredigrwydd Glan y Môr 2019

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Cliciwch yma i weld mwy.


Mwy o Newyddion - cliciwch yma


Hysbysfwrdd

 


Ysgol yn ail agor i ddisgyblion dydd Gwener, Medi 3, 2021.

Gwisg ysgol ar gael yn yr ysgol Medi 1 o 1 i hyd 3.30 y prynhawn a Medi 2ail o 9 y bore hyd 3.30 y prynhawn.

 

 

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: swyddfa@glanymor.ysgoliongwynedd.cymru