Croeso i Ysgol Glan y Môr, Pwllheli

 

image


Rydym yn ymdrechu i ddarparu gwybodaeth sy’n ddefnyddiol ar eich cyfer ac i rannu newyddion am yr ysgol a'r disgyblion gyda chi.
Menai Jones, Pennaeth

Darllen mwy »

Newyddion

 


Bwletin i Rieni: Chwefror 2020

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

 

 

Cliciwch yma i weld mwy.Wybodaeth i Blwyddyn 9 a 10 Rieni a Disgyblion

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Noson wybodaeth am gyrsiau coleg blwyddyn 10 i rieni a disgyblion blwyddyn 9: 7/1/20. 07/01/20 - cliciwch yma i weld mwy.

Thaflen wybodaeth pynciau:
Tystygrif Cyntaf BTEC mewn Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol Digidol - cliciwch yma i weld mwy.Calendr Adfent Caredigrwydd Glan y Môr 2019

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Cliciwch yma i weld mwy.


Calendr 2019/20

Noson crempog a chân i ddathlu Gŵyl Ddewi.

Cliciwch yma i weld mwy.


Gwasanaeth Nadolig

Bwletin i Rieni: Pasg 2019

Cliciwch yma i weld mwy.


Mwy o Newyddion - cliciwch yma


Hysbysfwrdd

 

 

SYLWER
NEWID DYDDIAD HMS MIS MEHEFIN 2020 – DIWRNOD HMS BELLACH AR Y 5ed O FEHEFIN AC NID YR 22AIN.

 

 

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: post@ysgolglanymor.cymru