Pwy di Pwy

 

 

 

Mrs Menai Jones Pennaeth
Mr Guto Wyn Dirprwy Bennaeth
Miss Llinos W. Griffith Pennaeth Cynorthwyol
   
Mrs Mari Edwards Pennaeth Daearyddiaeth
Mrs Medi Wyn Edwards Pennaeth yr Adran Gymraeg a Chyd gysylltydd Iaith
Mrs Melangell T. Gruffydd Athrawes Pynciau Cyffredinol (rhan-amser)
Mrs Iona Hughes Pennaeth Addysg Grefyddol a Chymraeg (rhan-amser)
Miss Lisa Mai Hughes Cydlynydd Cynnydd CA3 a 4, Mathemateg a Gwyddoniaeth a phennaeth blwyddyn 10 ac 11
Mrs M Elena Hughes-Jones Mathemateg
Miss Sioned W Huws Cymraeg a Dyniaethau
Mr Bleddyn Humphreys Pennaeth Cemeg
Mrs Caryl Jones Technoleg/Arlwyo/Addysg Grefyddol
Mr Gerallt B Jones Technoleg a TGCH
Miss Kirsty B Jones Saesneg / Cymraeg
Mrs Nia Ll Jones Saesneg / Mathemateg
Mrs Sioned Parry Jones Mathemateg a chyd gysylltydd rhifedd
Mr T Elwyn Jones Pennaeth Technoleg
Miss Heidi Littler Saesneg/Iechyd a Gofal
Mr Elfyn Lloyd Pennaeth Hanes
Mrs Einir W Matulla Pennaeth Saesneg
Mrs Carys Owen Pennaeth Celf
Miss Ceri Wyn Parry Pennaeth Ffrangeg a dysgu Saesneg
Mrs Sioned M Parry Saesneg (rhan amser) a Phennaeth blwyddyn 8
Mrs Sue Peace Athrawes ADY (rhan amser)
Mrs Bethan Rhisiart Gwyddoniaeth, Ffiseg (rhan amser)
Mrs Andrea Roberts Addysg Gorfforol a Phennaeth Blwyddyn 9
Mrs Siwan Ll Roberts Cyd-gysylltydd ADY, Pennaeth Blwyddyn 7, cydlynydd cynradd/uwchradd /Cymraeg
Mr Gareth Thirsk Pennaeth Addysg Gorfforol; Daearyddiaeth
Mrs Glain Ll Thomas Cymraeg (rhan amser)
Ms Marie Thomas Athrawes cynhwysiad/mathemateg
Mr Dafydd Jones Williams Pennaeth Mathemateg
Mr Huw Meilir Williams Gwyddoniaeth/Bywydeg
Miss Iwan W Williams Pennaeth Cerdd
Miss Glenda Buckley Technegydd - Labordai (rhan - amser)
Miss Anwen Bumby Rheolwr Busnes
Mrs Carys Moore Ysgrifenyddes
Mrs Llinos Owen Swyddog Data / Gweinyddwr Arholiadau (rhan amser)
Gweno Glyn Ysgrifenyddes (rhan amser)
Mr Tomos Hughes Rheolwr Systemau Technoleg Gwybodaeth
Mrs Tracey Williams Techn. Lab. (rhan-amser)
Mrs Karen Hughes Cymhorthydd Dosbarth
Ms Llinos Hughes Cymhorthydd Dosbarth (rhan-amser)
Mrs Marian Hughes Uwch Gymhorthydd (rhan amser)
Ms Ceri Ann Jones Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad
Mrs Alvona Morris Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Jacqueline Parry Anogwr Dysgu/Busnes
Miss Hayley Platt Pencampwr PYD/Anogwr Dysgu/Cydlynydd ABCH
Mrs Wenna Roberts Uwch Gymhorthydd
Mrs Caren Rowlands Uwch Gymhorthydd
Miss Delyth Trenholme Uwch Gymhorthydd / Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Amy Smith Cymhorthydd Dosbarth (rhan amser)
Mr Elis Williams Cymhorthydd Dosbarth (rhan amser)
Mrs Swsan Williams Cymhorthydd Dosbarth
Miss Sian Alwena Roberts Cymhorthydd Dosbarth rhan amser dros dro
Mr Ryan Owen     Cymhorthydd dosbarth dros dro
Mrs Jen Hughes Uwch lanhawr
Mr Neil Roberts Gofalwr
Mrs Nicola Williams Cogyddes
Mrs Roslyn Mann Cymhorthydd Canol Dydd

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: post@ysgolglanymor.cymru