Pwy di Pwy

 

 

 

Mr Guto Wyn Pennaeth
Mrs Siwan Ll Roberts Dirprwy Bennaeth
Miss Llinos W. Griffith Pennaeth Cynorthwyol
Mrs Medi Wyn Edwards Pennaeth Cynorthwyol
Mrs Melangell T. Gruffydd Pennaeth Cynorthwyol (dros dro)
   
Mrs Mari Edwards Pennaeth Daearyddiaeth (rhan amser)
Ms Stephanie Garrod Mathemateg
Mrs Iona Hughes Pennaeth Addysg Grefyddol (rhan-amser)
Miss Lisa Mai Hughes Cydlynydd Cynnydd CA3 a 4, Mathemateg a Gwyddoniaeth a phennaeth blwyddyn 10. (rhan amser)
Mrs M Elena Hughes-Jones Mathemateg a chyd lynydd rhifedd
Miss Sioned W Huws Cymraeg a Dyniaethau
Mr Bleddyn Humphreys Pennaeth Cemeg a chyd lynydd digidol.
Mrs Caryl Jones Technoleg/Arlwyo/Addysg Grefyddol
Mrs Ffion E Jones Athrawes Gymraeg a cyd lynydd llythrennedd (rhan amser)
Mr Gerallt B Jones Technoleg a TGCH
Mr Ifan Dafydd Jones Athro pynciau cyffredinol (dros –dro)
Miss Kirsty B Jones Pennaeth Cymraeg
Mrs Nia Ll Jones Saesneg/ Mathemateg (rhan amser)
Mr T Elwyn Jones Pennaeth Technoleg
Miss Heidi Littler Saesneg/Iechyd a Gofal
Mr Elfyn Lloyd Pennaeth Hanes
Mrs Einir W Matulla Pennaeth Saesneg
Mrs Carys Owen Pennaeth Celf
Miss Ceri Wyn Parry Pennaeth Ffrangeg a dysgu Saesneg
Mrs Sioned M Parry Saesneg (rhan amser) a Phennaeth blwyddyn 8
Mrs Bethan Rhisiart Gwyddoniaeth, Ffiseg (rhan amser)
Mrs Andrea Roberts Addysg Gorfforol a Phennaeth Blwyddyn 11
Mrs Heather Russell Saesneg/Iechyd a gofal (dros-dro)
Mr Gareth Thirsk Pennaeth Addysg Gorfforol; Daearyddiaeth
Mrs Glain Ll Thomas Cymraeg (rhan amser)
Ms Marie Thomas Athrawes cynhwysiad/mathemateg/ cyd lynydd rhifedd
Mr Dafydd Jones Williams Pennaeth Mathemateg
Mr Huw Meilir Williams Gwyddoniaeth/Bywydeg (rhan amser)
Mr Iwan W Williams Pennaeth Cerdd a Phennaeth blwyddyn 9
   
Miss Glenda Buckley Technegydd - Labordai (rhan - amser)
Miss Anwen Bumby Rheolwr Busnes
Mrs Carys Moore Ysgrifenyddes
Mrs Llinos Owen Swyddog Data / Gweinyddwr Arholiadau (rhan amser)
Mr Tomos Hughes Rheolwr Systemau Technoleg Gwybodaeth
Mrs Tracey Williams Techn. Lab. (rhan-amser)
Mrs Karen Hughes Cymhorthydd Dosbarth
Ms Llinos Hughes Cymhorthydd Dosbarth (rhan-amser)
Mrs Marian Hughes Cymhorthydd Dosbarth (rhan-amser)
Mrs Tania Hughes-Jones Cymhorthydd Dosbarth
Ms Ceri Ann Jones Uwch Gymhorthydd Cynhwysiad
Miss Caryl W Jones Cymhorthydd Dosbarth
Miss Erica Jones Cymhorthydd Dosbarth
Miss Sian Moore Cymhorthydd Dosbarth (dros-dro)
Mrs Alvona Morris Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Jacqueline Parry Anogwr Dysgu/Busnes
Miss Hayley Platt Pencampwr PYD/Anogwr Dysgu/Pennaeth Blwyddyn 7
Mr Dyfed E Pritchard Cymhorthydd Dosbarth
Miss Sian Alwena Roberts Cymhorthydd Dosbarth rhan amser dros dro
Mrs Wenna Roberts Uwch Gymhorthydd
Mrs Caren Rowlands Uwch Gymhorthydd
Miss Delyth Trenholme Uwch Gymhorthydd / Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Amy Smith Cymhorthydd Dosbarth (rhan-amser)
Mrs Yvonne Warham Cymhorthydd Dosbarth (dros-dro)
Mrs Swsan Williams Cymhorthydd Dosbarth
Mrs Jen Hughes Uwch lanhawr
Mr Neil Roberts Gofalwr
Mrs Nicola Williams Cogyddes
   
   

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: swyddfa@glanymor.ysgoliongwynedd.cymru