Pwy di Pwy - Llywodraethwyr

 

 

image

Aelodaeth o’r Corff Llywodraethu ar gyfer 2021-2022

 

Cadeirydd: Mrs Eryl Parry Jones (Cyngor Gwynedd)


Is-gadeirydd: Dr Richard Glyn Roberts (Rhiant)        

 

Mr Michael Lloyd Jones                             
Cynghorydd Hefin Underwood 
Mrs Ffion G Williams                                  

Cyngor Gwynedd
Cyngor Gwynedd
Cyngor Gwynedd
   
Mrs Andrea Roberts
Mr Bleddyn G Humphreys
Athrawon
Athrawon
 
Miss Hayley Platt Staff
   

Mrs Nia Hughes
Mr Steven Jones
Mrs Ffion M Evans
Mr Dyfed Pritchard

Cymunedol
Cymunedol
Cymunedol
Cymunedol
   
Dr Richard G Roberts
Mrs Nia Hughes
Mr Steven Jones
Mr Steven Love
Rhieni
Rhieni
Rhieni
Rhieni

   
Mr Guto Wyn Pennaeth
Gellir cysylltu â’r Cadeirydd drwy’r Pennaeth, neu Swyddog Gweinyddol yr ysgol

 

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: swyddfa@glanymor.ysgoliongwynedd.cymru