Pwy di Pwy - Llywodraethwyr

 

 

image

Aelodaeth o’r Corff Llywodraethu ar gyfer 2019-2020

 

Cadeirydd: Mrs Eryl Parry Jones (Cyngor Gwynedd)


Is-gadeirydd: Mr Dyfed Pritchard (Rhiant)        

 

Mrs Ffion G Williams
Cynghorydd Hefin Underwood
Mr Peredur Williams
Cyngor Gwynedd
Cyngor Gwynedd
Cyngor Gwynedd
   
Mrs Andrea Roberts
Mr Bleddyn G Humphreys
Athrawon
Athrawon
 
Miss Hayley Platt Staff
   

Mrs Hayley Williams
Mrs Carys E Jones 
Mr Meurig Jones
Parch Bryn Williams

Cymunedol
Cymunedol
Cymunedol
Cymunedol
   
Dr Richard G Roberts
Mrs Nia Hughes
Mr Steven Jones
Mr Steven Love
Rhieni
Rhieni
Rhieni
Rhieni

   
Mrs Menai Jones Pennaeth
Gellir cysylltu â’r Cadeirydd drwy’r Pennaeth, neu Swyddog Gweinyddol yr ysgol

 

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: post@ysgolglanymor.cymru