Croeso i Ardal Ddiogel Ysgol Glan y Môr, Pwllheli

 

 

 

Canllawiau statudol ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir yng Nghymru ynghylch y ddyletswydd i gynnal cyfarfodydd gyda rhieni - cliciwch yma

Gweithdrefnau disgyblu a diswyddo staff ysgol - cliciwch yma

Gweithdrefnau cwyno ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion yng Nghymru - cliciwch yma

 

Calendr

Cysylltu

Cyfeiriad: Ysgol Glan y Môr, Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd LL53 5NU
Ffôn: 01758 701244
Ffacs: 01758 701310
E-bost: swyddfa@glanymor.ysgoliongwynedd.cymru